• Seminari IFISC: «Regional Interaction Networks at the origin of the Neolithic in the Near East»

  • Start: Wednesday, 14 September 14:30
    End: Wednesday, 14 September 15:30
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
  • Dimecres 14 de juny a les 14.30 hores

    Lloc: sala de seminaris de l'IFISC

    Més informació