• 22nd IEEE International Conference on Nanotechnology

  • Start: Monday, 04 July 09:00
    End: Friday, 08 July 14:00
  • Gaspar Melchor de Jovellanos, Palma, Espanya
  • La 22a Conferència Internacional de Nanotecnologia de l'IEEE (IEEE-NANO 2022) se celebrarà del 4 al 8 de juliol de 2022 a l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos de la Universitat de les Illes Balears.

    L'àmbit de la conferència abasta tant la nanociència com la nanotecnologia, incloent-hi: Desenvolupament de noves matèries de nanomaterials i escala de longitud nanomètrica, Estudi de les propietats físiques, químiques o biològiques fonamentals d'aquests nanomaterials i nanoestructures, Manipulació de nanomaterials i nanoestructures per crear nanosensors, nanoactuadors i dispositius nanoelectrònics/nanofotònics.

    Per més informació sobre el congrés: https://2022.ieeenano.org/