• Visita. Fundació Toni Catany. Hi assisteix la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta

  • Start: Friday, 04 February 16:30
    End: Friday, 04 February 17:30
  • Fundació Toni Catany. Lluchmajor
  • Presencial.

    La visita inclou una reunió amb el president de la Fundació Antoni Catany