• Reunió de la Comissió Avaluadora de l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR). Hi assisteix el vicerector de Política Científica i Investigació

  • Start: Thursday, 03 February 11:00
    End: Thursday, 03 February 13:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
  • Presencial

    La Comissió Avaluadora de l'Oficina de Suport a la Recerca té per finalitat avaluar les sol·licituds dels investigadors al programa de foment de la recerca