• Reunió amb la coordinadora de Balears de MENSA, associació de persones d'altes capacitats o alt quocient intel·lectual.

  • Start: Tuesday, 25 January 17:00
    End: Tuesday, 25 January 18:00
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Hi assiteix la vicerectora d'Estudiants.

    Es realitzarà telemàticament.