• Comissió de selecció de personal contractat a càrrec de convenis i projectes (CapVI)

  • Start: Tuesday, 18 January 09:00
    End: Tuesday, 18 January 10:30
  • Son Lledó UIB Rectorat, Palma, España
  • Presencial. Campus. Edifici Son Lledo.

    Hi assisteixen la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta, la Gerenta, el cap del sevei de Nòmines i Seguretat Social etc.