• Reunió de la Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente (RUEPEP). Hi assisteix el vicerector de de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent

  • Start: Monday, 17 January 16:30
    End: Monday, 17 January 19:30
  • Universitat de les Illes Balears
  • La reunió es realitza per via telemàtica