• Reunió interna. Promotors del Màster d'Edificació. Hi assisteix el vicerector Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent

  • Start: Monday, 17 January 10:00
    End: Monday, 17 January 11:00
  • Campus universitari, Palma
  • Presencial. Despatx del vicerector.

    Motiu: planificació del futur màster d'Edificació.