• Reunió amb motiu de la valoració d'ajudes per causes sobrevingudes. Hi assisteixen: la Gerenta, la Secretària General, la vicerectora d'Estudiants i la resta de membres de la comissió

  • Start: Wednesday, 19 January 09:00
    End: Wednesday, 19 January 10:00
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà telemàticament.