• Reunió interna amb la directora del Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORTUIB). Hi assisteix la vicerectora d'Estudiants

  • Start: Monday, 17 January 08:30
    End: Monday, 17 January 10:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
  • Es realitzarà presencialment. Despatx de la vicerectora