• Reunió de la Comissió de Contractació de PDI laboral. Hi assisteix el vicerector de Personal Docent i Investigador

  • Start: Tuesday, 18 January 10:00
    End: Tuesday, 18 January 13:30
  • Son Lledó UIB Rectorat, Palma, España
  • Presencial. Campus. Edifici Son Lledo. Despatx del vicerector de PDI.