• Reunió del Consell de Direcció de l'AQUIB. Hi assisteix el vicerector de Personal Docent i Investigador

  • Start: Wednesday, 22 December 09:15
    End: Wednesday, 22 December 10:15
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: zoom.  Assiteixen els membres del Consell de Direcció de l'AQUIB