• Reunió amb responsables d'ApSUIB (projecte Aprenentatge-Servei de la UIB). Hi assisteix la vicerectora d'Estudiants

  • Start: Tuesday, 14 December 13:00
    End: Tuesday, 14 December 14:00
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Presencial