• Comissió de concessió d'ajudes per causes sobrevingudes

  • Start: Monday, 13 December 09:00
    End: Monday, 13 December 10:00
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: zoom

    Hi assisteix la Secretària General i el vicerector d'Economia i Infraestructures