• Mesa de treball I+D: estratègia d'especialització intel·ligent (S3). Hi assisteix el vicerector de Política Científica i Investigació

  • Start: Thursday, 02 December 16:00
    End: Thursday, 02 December 17:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
  • Es realizarà per via telemàtica.

    Hi paticipa el director general de Política Universitària i Investigació