• Sessió informativa: nova estructura i organització de la gestió acadèmica a la UIB

  • Start: Wednesday, 24 November 09:30
    End: Wednesday, 24 November 11:00
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • La reunió tindrà lloc a l'edifici Gaspar Melchor Jovellanos. Aula de videocoferència AV03

    Hi assisteixen: la Gerenta, la vicerectora d'Estudiants, la vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau, el vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent, el administradors/es de Centre, membres del PAS etc.