• Reunió amb la presidenta del Consell d'Estudiants. Hi assisteix la vicerectora d'Estudiants

  • Start: Monday, 22 November 12:30
    End: Monday, 22 November 13:30
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà presencialment a les dependències del Rectorat. Edifici Son Lledó