• Reunió amnb la directora del Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (PORTUIB). Hi assisteix la vicerectora d'Estudiants

  • Start: Monday, 22 November 09:00
    End: Monday, 22 November 10:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
  • Es realitzarà presencialment. Despatx de la vicerectora