• Consell de Direcció

  • Start: Wednesday, 24 November 11:00
    End: Wednesday, 24 November 15:00
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Sessió del Consell de Direcció.

    Hi assisteixen: el Rector, la Gerenta, la Secretària General, els vicerectors i el delegat del Rector.