• XIX Encuentro RUEPEP 2021. Hi assisteix el vicerector de de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent

  • Start: Friday, 19 November 09:00
    End: Friday, 19 November 15:30
  • Universitat Jaume I, Castelló
  • Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente (RUEPEP)