• XIX Encuentro RUEPEP 2021. Hi assisteix el vicerector de de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent

  • Start: Thursday, 18 November 09:00
    End: Thursday, 18 November 20:30
  • Universitat Jaume I, Castelló
  • Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente (RUEPEP)