• XIX Encuentro RUEPEP 2021. Hi assisteix el vicerector de de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent

  • Start: Wednesday, 17 November 16:00
    End: Wednesday, 17 November 20:00
  • Universitat Jaume I, Castelló
  • Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente (RUEPEP)