• Reunió amb motiu de la planificació estratègica del campus. Hi assisteix el delegat del Rector d'Universitat Saludable i Campus

  • Start: Thursday, 18 November 12:30
    End: Thursday, 18 November 14:30
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Presencial. Ed. Son Lledó. Sala del Consell de Direcció.

    Hi assisteixen membres del Consell de Direcció i personals del Servei de Patrmoni, Contractaciño, Infraestructura i Unitat Tècnica