• Comissió de Direcció del Centre d'Estudis de Postgrau (CEP). Hi assisteix el vicerector Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent

  • Start: Tuesday, 16 November 12:00
    End: Tuesday, 16 November 13:30
  • Campus universitari, Palma
  • Presencial