• Reunió amb membres del Dept. de Filologia Catalana i Lingüística General. Hi assisteix la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta

  • Start: Wednesday, 17 November 10:00
    End: Wednesday, 17 November 11:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Assumpte: possibilitat d'organitzar ativitats entorn a la figura i obra de Miquel Costa i Llobera.

    Es realitzazà presencialment al campus de la UIB. Ed. Ramon Llull