• Reunió en el marc de les activitats de l'Institut d'Estudis Catalans. Hi assisteix la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta

  • Start: Tuesday, 16 November 11:00
    End: Tuesday, 16 November 12:00
  • Edifici Sa Riera, carrer Miquel dels Sants Oliver, 2. Palma
  • Hi assisteixen PDI de la Universitat lligat a l'Institut d'Estudis Catalans. Sección de Filosofia y Ciencias Sociales