• Jornada Ciència i Tecnologia en Femení. Hi assisteix la vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau:

  • Start: Thursday, 04 November 09:00
    End: Thursday, 04 November 11:30
  • Parque Balear de Innovación Tecnológica (ParcBit)
  • Assistència per via telemàtica