• Reunió amb la direcció del Dep. de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. Hi assisteix el vicerector de Personal Docent i Investigador

  • Start: Thursday, 04 November 11:00
    End: Thursday, 04 November 13:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Presencial