• Reunió amb la direcció del Dep. Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica. Hi assisteix el vicerector de Personal Docent i Investigador

  • Start: Thursday, 04 November 10:00
    End: Thursday, 04 November 11:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Presencial