• Reunió de la Càtedra Icape d'Impuls a l'Emprenedoria. Hi assisteix la vicerectora d'Innovació i Transformació Digital:

  • Start: Tuesday, 02 November 11:30
    End: Tuesday, 02 November 12:30
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Es realitzarà telemàticament

    Hi assisteix el director i d'altres membre de la FUEIB