• Reunió amb la D. G. d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma. Hi assisteix el vicerector d'Economia i Infraestructures

  • Start: Friday, 29 October 11:00
    End: Friday, 29 October 13:00
  • Oficina d'Atenció a la Ciutadania de Palma. Avenida de Gabriel Alomar, 18
  • Tema a tractar: Residència universitària

    A més del vicerector hi assisteixen:  la Gerent de la UIB, la regidora de Model de Ciutat i la secretària autonómica d'Universitat, Recerca i Política Lingüística