• Reunió de la Comissió d'Acció Social. Hi assisteix el vicerector de Personal Docent i Investigador

  • Start: Thursday, 28 October 12:00
    End: Thursday, 28 October 13:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
  • Presencial