• Mesa de contractació. Hi assisteixen la Gerenta i el vicerector d'Economia i Infraestructures

  • Start: Thursday, 28 October 09:00
    End: Thursday, 28 October 10:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
  • Es realitzarà per mitjans telemàtics: zoom