• Reunió amb autoritats del Consell Insular de Mallorca. Hi assisteix la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta

  • Start: Monday, 25 October 13:00
    End: Monday, 25 October 15:00
  • Consell Insular de Mallorca
  • Reunió amb la Consellera de Presidència i la Directora Insular de Promoció Sociocultural del Consell Insular de Mallorca

    Tema a tractar: planificació del programa "UOM als pobles"