• Reunió amb la direcció del Màster Universitari d'Advocacia. Hi assisteix el vicerector de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent

  • Start: Monday, 25 October 11:00
    End: Monday, 25 October 12:00
  • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
  • Presencial