• Reunió amb l'Oficina de Transferència de Resultats de la Investigació (OTRI). Hi assisteix ix la vicerectora d'Innovació i Transformació Digital

  • Start: Tuesday, 26 October 12:00
    End: Tuesday, 26 October 13:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Presencial