• Tesi doctoral: «La responsabilidad civil de las plataformas de contratación de alquileres de viviendas vacacionales frente a los usuarios»

 • Start: Friday, 29 October 11:00
  End: Friday, 29 October 13:00
 • Universitat de les Illes Balears, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
 • A les 11 hores

  Doctorand: Joao Carlos De Almeida Vidal

  Directora: Dra. Belén Ferrer Tapia

  Programa de doctorat en Dret

  Lloc: Aula de Graus bloc A de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos