• Signatura d'un conveni entre la UIB i la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat. Hi assisteix la vicerectora d'Estudiants

  • Start: Thursday, 21 October 09:00
    End: Thursday, 21 October 10:30
  • Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat
  • Es realitzarà presencialment a la seu de la Conselleria de Presidència.