• Reunió amb l'Oficina de Suport a la Docència (OSD). Hi assisteix la vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau

  • Start: Thursday, 21 October 12:00
    End: Thursday, 21 October 13:30
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
  • Es realitzarà presencialment.