• Reunió amb el deganat de la Facultat d'Economia i Empresa. Hi assisteix la vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau

  • Start: Thursday, 21 October 09:30
    End: Thursday, 21 October 11:30
  • Edifici Gaspar M. de Jovellanos. Campus universitari
  • Es realitzarà presencialment a l'edifici Gaspar Melchor Jovellanos. Sala del deganat