• Reunió informativa sobre oferta d'ocupació pública del PDI. Hi assisteix el vicerector de Personal Docent i Investigador

  • Start: Thursday, 21 October 11:00
    End: Thursday, 21 October 13:00
  • Son Lledó UIB Rectorat, Palma, España
  • Es realitzarà presencialment. Hi assisteixen directors de Departament i professors que formen part dels col·lectius: PDI acreditat a TU i Personal Contractat Doctor interi