• Comissió Acadèmica. Hi assisteix la vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau

  • Start: Tuesday, 19 October 09:00
    End: Tuesday, 19 October 14:00
  • Edifici Gaspar M. de Jovellanos. Campus universitari
  • Es realitzarà presencialment a l'edifici Antoni Maria Alcover i Sureda