• Reunió de la Comissió d'Inversions

  • Start: Tuesday, 19 October 09:45
    End: Tuesday, 19 October 10:30
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
  • Es realitzarà presencialment al despatx del vicerector d'Economia i Infraestructures.

    Hi assisteixen el vicerector d'Economia i Infraestructures que presideix la Comissió i d'altres membres del Consell de Direcció que la composen