• Reunió de la Comissió Avaluadora de l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR). Hi assisteix el vicerector de Política Científica i Investigació

  • Start: Friday, 15 October 10:00
    End: Friday, 15 October 12:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, Espanya
  • Es realitzarà presencialment a la sala de reunions de l'OSR