• Reunió d'equip. Hi assisteixen el vicerector de de Gestió i Política de Postgrau i Formació Permanent; el de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació; i la vicerectora de Gestió i Política Acadèmica de Grau

  • Start: Wednesday, 13 October 14:00
    End: Wednesday, 13 October 15:45
  • Campus universitari, Palma
  • Dinar de feina