• Reunió amb la senyora Sara Ramon, Consellera de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell d'Eivissa. Hi assisteix la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta

  • Start: Friday, 15 October 12:00
    End: Friday, 15 October 13:00
  • Conselleria de Cultura, Educació i Patrimoni d'Eivissa
  • Es realitzarà presencialment a la seu de la Conselleria de Cultura, Educació i Patrimoni d'Eivissa