• Visita a la seu de Fundació Toni Catany. Hi assisteix la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta

  • Start: Thursday, 14 October 12:00
    End: Thursday, 14 October 14:00
  • Fundació Antoni Catany. Barcelona
  • Hi assisteix per part de la UIB la vicerectora i la directora del Servei d'Activitats Culturals