• Reunió amb el director de la Fundació Toni Catany. Hi assisteix la vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta

  • Start: Thursday, 14 October 10:00
    End: Thursday, 14 October 12:00
  • Fundació Antoni Catany. Barcelona
  • Es realitzarà presencialment a la seu de la Fundació (Barcelona). Hi assisteix per part de la UIB, la vicerectora i la directora del Servei d'Activitats Culturals