• Reunió amb l'administrador de centre del serveis administratius dels edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas. Hi assisteix el vicerector de Personal Docent i Investigador

  • Start: Monday, 11 October 10:00
    End: Monday, 11 October 11:00
  • Universidad de las Islas Baleares, Carretera de Valldemossa, Palma, España
  • Presencial