• Reunió del vicerector de Personal Docent i Investigador amb membres del Comité d'Empresa i de la Junta del PDI per tractar temes de professorat

  • Start: Wednesday, 06 October 09:00
    End: Wednesday, 06 October 10:00
  • Son Lledó UIB Rectorat, Palma, España
  • Es realitzarà presencialment al despatx del vicerector de Personal Docent i Investigador. HI assisteix el vicerector, la presidenta del Comité d'Empresa i el president de la Junta del PDI